enMann ... med mot!
En ærlig konferanse med fokus på mannen
- uten religiøse eller politiske filtre

Oslo - 7. oktober 2023

Registrering fra kl 09-10, avsluttes med konsert med Jerusalem-låter med Uffe og sønnen kl 20 - ca 22

Frelsesarmeen Grünerløkka
Nordre gate 25B
0551 Oslo

Om konferansen

«En mann»-konferanse skal være en ærlig konferanse med fokus på mannen sine styrker og svakheter, fortalt uten vanlige religiøse og politiske filtre. Her er foredrag og undervisning uten innsalg og lovsang, men med felleskap og mulighet til å stille dine spørsmål.

Årets tema på konferansen er «en mann med mot». Er mot en allmenn egenskap som alle menn har, også troende menn? Hvordan ser mot ut? Hvordan viste Jesus mot?

Foredragsholderne er både kjente og mindre kjente navn, men felles for de alle, er at de brenner for mann og hans rolle.

Program

0900-1000:         Registering

1000-1200:        Mannsmot og krig
Oberstløytnant (p) Palle Ydstebø, Hovedlærer landmakt ved Krigsskolen

1200-1300:         Lunsj (inkludert)

1300-1500:        Mot til å se på egen seksualitet
Alexis Lundh, Leder av Helt Fri

1500-1700:        Mannsmot, soldaten og staten
Asle Toje, Ph.d, utenrikspolitisk forsker, forfatter og kommentator

1700-1800:        Middag (inkludert)

1800-2000:        Var mot en del av Jesu karakter?
Arnstein Fedøy, Leder av WaHN

2000-2130:        Konsert med Ulf "Uffe" Christiansson (frontfigur i "Jerusalem") og sønnen Philip

(endringer kan skje)

Foredragsholdere

Palle Ydstebø - Hovedlærer ved Seksjon for landmakt ved Krigsskolen

Han er pensjonert (p) oberstløytnant og er hovedlærer ved Seksjon for landmakt ved Krigsskolen på Forsvarets høgskole. Han har tjenestegjort som hovedlærer strategi og seksjonssjef ved Forsvarets stabsskole fra 2004 til 2018.

Ydstebø har en lang militær karriere, som inkluderer opphold ved det britiske forsvarets doktrine og konseptsutviklingssenter (DCDC) i Shrivenham i 2016, fungerende sjef i Joint Mission Analysis Centre (JMAC) in UNMISS i Juba, Sør-Sudan i 2012 og liaisonoffiser til Einsatzfûhrungskommando der Bundeswehr i Potsdam, og ved ambassaden i Berlin 2007-2008. Ydstebø har tjeneste fra ingeniørvåpenet og fellesinstitusjoner, og utenlandstjeneste fra Afghanistan 2003.

Ydstebø har hovedfag i historie fra Universitetet i Tromsø, og en doktorgrad i militærhistorie ved University of Glasgow.

Palle Ydstebø er gift med Hilde. Han er aktiv i Østerås og Eiksmarka menigheter i Bærum, og har blant annet sittet ti år i menighetsrådet for Østerås (inkludert som leder), redaktør for menighetsbladet og med i Militært kristent fellesskap (MKF). I MKF han tidligere har vært daglig leder og redaktør for medlemsbladet Fokus.

Alexis Lundh

Han er 51 år, gift med Elisabeth, far til fire, svigerfar til 3 og bestefar til en. Jobber i Tro & Medier som leder av arbeidet «HeltFri». Mye brukt som underviser i kirker, organisasjoner, ledergrupper og skoler. Alexis har fokus på å formidle en bedre historie enn vår samtid forteller i møte med seksualitet, samliv, kjønn og identitet, samt hvordan porno frarøver mannen hva han er ment å være, modig! Selv beskriver Alexis at han jobber i «dødsskyggens dal», hvor han bringer håp og sannhet.  

Asle Toje

Han er født i 1974 og er utenrikspolitisk forsker og kommentator med Ph.d. i internasjonale politikk/relasjoner. Han er nestleder av Den Norske Nobelkomite.  Han vokste opp i Audnedal og er utdannet ved Pembroke College, Cambridge. Toje har undervist i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og var forskningssjef ved Det Norske Nobelinstitutt. Han har tidligere skrevet og redigert en rekke bøker på engelsk, blant annet Will China’s rise be peaceful? (2018). Bestselgeren «Gullbrikkespillet» - som handler om hans reiser i Europa kom ut i 2020.

Sjekk også Asle Toje sin egen hjemmeside

Arnstein Fedøy

Han er født i 1970 og jobber til vanlig med brannsikkerhet. Han har en mastergrad i dette og med sin masteroppgave vant han FLT sin utdanningspris 2019, for beste masteroppgave. Oppgaven ble utgitt som fagbok, da det viste seg at det er nesten ikke gitt ut noen fagbøker for ingeniører hvordan undersøkelser skal utføres vitenskapelig og fordi boken presenterer en systematisk metode for å vurdere om undersøkelser er utført korrekt. Han er en aktiv skribent og taler på konferanser om temaer innenfor brannsikkerhet og har vært styremedlem i flere år i Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO Brann). Han har også en militær bakgrunn, med blant annet 10 år i HV sin innsatsstyrke Varg (2005-2016). 

Arnstein er gift med Karin og har tre barn. Han har i flere år vært med i familie- og ekteskapsarbeid og fra 2016 har han ledet Wild at Heart Norway. Mye av inspirasjon til dette kommer fra livsforvandlende erfaring med Wild at Heart (USA) med John Eldredge i spissen https://wildatheart.org og har blant annet tatt opplegget rundt Boot Camp (BC) til Norge. BC er basert på boken «Mannes ville hjerte». Per i dag, fins det ikke noe opplegg likt BC, på reisen til å bli en mann.

1000-1200: Mannsmot og krig

Den tyske general og filosof Carl von Clausewitz skiller mellom fysisk mot, det å utsette seg for livsfare i krig, og moralsk mot, om å stå opp for sine meninger og risikere både jobb og karrieremuligheter. Mens fysisk mot er avgjørende for å vinne det konkrete slaget, er moralsk mot nødvendig for å vinne krigen.
Kanskje overraskende, mener paradoksalt Clausewitz at det vanskeligste er det moralske motet. La oss ta et dykk ned i denne spenningen mellom disse forskjellige uttrykkene for mot, med konkrete eksempler fra ledelse og lederskap i krig.
Oberstløytnant (p) Palle Ydstebø, Hovedlærer landmakt ved Krigsskolen

1200-1300: Lunsj (inkludert)

1300-1500: Mot til å se på egen seksualitet

Vi er skapt for å gi, ikke å ta. Ikke å få sex, men ha intimitet. Vår seksualitet har en dyp hensikt, hvor ære, mot og kraft er ment til å bli vevd sammen i det spirende livet, som plantes dypt i kvinnen. 
Den maskuline reise forbi objektivisering og ustyrlig begjær, til hva vi er ment å være. En plass hvor den mannlige utløsning ikke skaper avstand, men er limet som skaper enhet og intimitet mellom mann og kvinne. Det krever mot å grave på dypet av hva vi er som menn, og vår seksualitet er intet unntak.
Alexis Lundh
, Leder av Helt Fri, Et arbeid i Tro & Medier

1500-1700: Mannsmot, soldaten og staten

Hjemmets trygghet er til syvende og sist garantert av faren som, flankert av sine sønner, møter angriperen på dørstokken med øks i hende. Et folk som glemmer dette, er lett å undertrykke.» Erns Jüngers utsagn har fått ny relevans av krigen i Ukraina, hvor staten krever at menn skal ofre sine liv i forsvar av felleskapet, fordi de er menn. Mannens rolle som forsvarere er noe tidsånden i liten grad ser poenget med, selv når den manifesterer seg i hundretusener av falne. I sin berømte bok Soldaten og Staten, skriver Samuel Huntington om hvordan den innstilning som er nødvendig for å vinne kriger, i liten grad er forenlig med moderne vestlige samfunn. Han mener forsvaret er og må være «et lite stykke Sparta i Babylon» og for å kunne fylle denne rollen er mot helt nødvendig.

Asle Toje, Ph.d, utenrikspolitisk forsker, forfatter og kommentator

1700-1800: Middag (inkludert)

1800-2000: Var mot en del av Jesu karakter?
Er mot noe du forbinder med Jesus? Svaret er nok sannsynligvis nei. Er det en person som har blitt tillagt feminine karakterer og verdier, så må det være Jesus. Spørsmålet er om dette er en sann fremstilling? Ikke ifølge evangeliene og de som fulgte ham. Ikke bare levde Jesus med en slik mot og frihet at han kunne møte alle mennesker, uansett rang og sosial status med en slik tilstedeværelse, trygghet og styrke, at han aldri trengte å gå på kompromiss. Et slikt møte var nok til å fullstendig endre de han møte. Dette motet til å møte livet og møte døden, ja å være en mann, trenger vi å forstå og ta etter.
Arnstein Fedøy, Leder av WaHN

2000-2130: Konsert med Jerusalem-låter med Ulf "Uffe" og Philip Christiansson
Uffe som er kjent som frontfogur i "Jerusalem" kommer sammen med sønnen Philip og spiller både kjente og kanskje noen helt nye låter.