En ærlig konferanse med fokus på mannen sine styrker og svakheter, fortalt uten de vanlige religiøse og politiske filtre.

Her er foredrag og undervisning uten innsalg av bøker og lovsang, men med felleskap og mulighet til å stille dine spørsmål.

Årets tema på «enMann-konferansen» er "mot":
- Er mot en allmenn egenskap som alle menn har, også troende menn?
- Hvordan ser mot ut? Hvordan viste Jesus mot?

Foredragsholderne er både kjente og mindre kjente navn, men felles for de alle, er at de brenner for mann og hans rolle.

0900-1000: Registering

1000-1200: Mannsmot og krig

Den tyske general og filosof Carl von Clausewitz skiller mellom fysisk mot, det å utsette seg for livsfare i krig, og moralsk mot, om å stå opp for sine meninger og risikere både jobb og karrieremuligheter. Mens fysisk mot er avgjørende for å vinne det konkrete slaget, er moralsk mot nødvendig for å vinne krigen.
Kanskje overraskende, mener paradoksalt Clausewitz at det vanskeligste er det moralske motet. La oss ta et dykk ned i denne spenningen mellom disse forskjellige uttrykkene for mot, med konkrete eksempler fra ledelse og lederskap i krig.
Oberstløytnant (p) Palle Ydstebø, Hovedlærer landmakt ved Krigsskolen

1200-1300: Lunsj (inkludert)

1300-1500: Mot til å se på egen seksualitet

Vi er skapt for å gi, ikke å ta. Ikke å få sex, men ha intimitet. Vår seksualitet har en dyp hensikt, hvor ære, mot og kraft er ment til å bli vevd sammen i det spirende livet, som plantes dypt i kvinnen. 
Den maskuline reise forbi objektivisering og ustyrlig begjær, til hva vi er ment å være. En plass hvor den mannlige utløsning ikke skaper avstand, men er limet som skaper enhet og intimitet mellom mann og kvinne. Det krever mot å grave på dypet av hva vi er som menn, og vår seksualitet er intet unntak.
Alexis Lundh
, Leder av Helt Fri, Et arbeid i Tro & Medier

1500-1700: Mannsmot, soldaten og staten

Hjemmets trygghet er til syvende og sist garantert av faren som, flankert av sine sønner, møter angriperen på dørstokken med øks i hende. Et folk som glemmer dette, er lett å undertrykke.» Erns Jüngers utsagn har fått ny relevans av krigen i Ukraina, hvor staten krever at menn skal ofre sine liv i forsvar av felleskapet, fordi de er menn. Mannens rolle som forsvarere er noe tidsånden i liten grad ser poenget med, selv når den manifesterer seg i hundretusener av falne. I sin berømte bok Soldaten og Staten, skriver Samuel Huntington om hvordan den innstilning som er nødvendig for å vinne kriger, i liten grad er forenlig med moderne vestlige samfunn. Han mener forsvaret er og må være «et lite stykke Sparta i Babylon» og for å kunne fylle denne rollen er mot helt nødvendig.

Asle Toje, Ph.d, utenrikspolitisk forsker, forfatter og kommentator

1700-1800: Middag (inkludert)

1800-2000: Var mot en del av Jesu karakter?
Er mot noe du forbinder med Jesus? Svaret er nok sannsynligvis nei. Er det en person som har blitt tillagt feminine karakterer og verdier, så må det være Jesus. Spørsmålet er om dette er en sann fremstilling? Ikke ifølge evangeliene og de som fulgte ham. Ikke bare levde Jesus med en slik mot og frihet at han kunne møte alle mennesker, uansett rang og sosial status med en slik tilstedeværelse, trygghet og styrke, at han aldri trengte å gå på kompromiss. Et slikt møte var nok til å fullstendig endre de han møte. Dette motet til å møte livet og møte døden, ja å være en mann, trenger vi å forstå og ta etter.
Arnstein Fedøy, Leder av WaHN

2000-2130: Konsert med Jerusalem-låter med Ulf "Uffe" og Philip Christiansson
Uffe som er kjent som frontfogur i "Jerusalem" kommer sammen med sønnen Philip og spiller både kjente og kanskje noen helt nye låter.